MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARİ 2020

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için bir istisna uygulaması bulunuyor. İstisna, sadece konut kira gelirleri için geçerli olacak.

2019 yılı gelirleri için 5 bin 400 lira olarak uygulanıyor. 2019 yılında bu tutarın altında konut kirası alanlar beyanname vermek zorunda değil. 2020 gelirleri için istisna tutarı 6 bin 600 lira oldu. 

 

MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

İSTİSNA TUTARI

DAYANAĞI

2019
5.400.-TL
305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2018
4.400.-TL
302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2017
3.900.-TL
296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016
3.800.-TL
290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015
3.600.-TL
287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300.-TL
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200.-TL
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000.-TL
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Aslişah YILDIZ