KDV TEVKİFATI YAPILAN FATURANIN İADESİNDE KDV’NİN DURUMU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KDV TEVKİFATI YAPILAN FATURANIN İADESİNDE KDV’NİN DURUMU

 

KDV tevkifatı yapılan faturalarda faturayı alan taraf 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yaparken 2  Nolu KDV Beyannamesinde sorumlu sıfatıyla kendi hesabına düşen KDV’yi beyan ederek ödemektedir.Şimdi  KDV  tevkifatı yapılan faturanın iadesinde KDV nin durumunu ve nasıl beyan edileceği ile ilgili bilgiler verelim.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 35.Maddesinde “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.”denilmektedir.

Ve 58 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği tevkifata tabi tutulan malların iadesinde yapılması gereken işlemleri açıklayarak düzeltme işlemini,işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklamıştır.

Kdv Tevkifatı uygulanmış fatura ve bu faturanın iadesi durumunu örneklerle izah edelim.

X firmasının Y firmasına Alüminyum Teslimi Fatura Kesim Örneği ;

Alüminyum Malzemesi1.000-TL
% 18 KDV     180-TL
9/10 KDV Tevkifatı     162-TL
1/10 Tahsil Edilen KDV       18-TL
Genel Toplam    1.018-TL

 

Faturayı Kesen (X) Firmasının Muhasebe Kaydı;

BORÇALACAK
120-YFİRMASI (ALICILAR)1.018
        600-YURTİÇİ SATIŞLAR1.000
        391-HESAPLANAN KDV     18

 

Faturayı kesen firma tevkifat uygulanan bedelin tamamı ilgili vergilendirme döneminde 1 Nolu KDV beyannamesinin “Matrah”kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler”tablosunda ve “İstisnalar-Diğer İade hakkı doğuran İşlemler”kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”tablosuna yazılır ve beyan edilir.

 

Faturayı Alan (Y) Firmasının Muhasebe Kaydı;

BORÇALACAK
153-TİCARİ MALLAR1.000
191-İNDİRİLECEK KDV    180
     360-ÖDENECEK KDV  162
     320-X FİRMASI(SATICILAR)1018

 

Faturayı alan firma 1 Nolu KDV Beyannamesinde tamamını indirimler kısmında beyan edebilir.Ayrıca tevkif edilen kısmı ise 2 Nolu KDV Beyannamesinin “Genel Bilgiler”kulakçığında “Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgilerinin”olduğu satıra vergi sorumlusu mükellefe ait sicil bilgileri yazılır.”kesinti Yapılan Satıcılar”kulakçığında kesinti yapılan mükelleflerin ,tevkifat uygulanan işlemleri yapan (satıcı) mükellefle ilgili kimlik bilgileri,tevkifata tabi işleme ait matrah ve tevkifat tutarına kayıt yapılır. Vergi Bildirimi” kulakçığında, “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunun, hesaplanan KDV’nin tamamının alıcı tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden tercih edilerek yapılır. “Matrah” alanına, KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı yazılır.“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda işlem yapılıyor ise Maliye Bakanlığınca kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamının değil, alıcı tarafından tevkif edilen kısmının beyanı yapılır.

FATURANIN İADESİ DURUMUNDA;

Faturanın Kesimi ;

Alüminyum Malzemesi1.000-TL
Toplam
Tahsil Edilen Kdv     18-TL
Genel Toplam1.018-TL

 

İade faturasını kesen Firmanın Muhasebe kaydı;

BORÇALACAK
320-X FİRMASI(SATICILAR)1.018
153-ALINAN MALLARIN İADESİ 1.000
391-ALIŞLARDAN İADE HES.KDV.     18

 

Faturayı kesen firma 1 NOLU KDV Beyannamesinde Matrah Kısmında Tablo 3 ‘de Diğer İşlemler Bölümünde 504 Kod “Alınan malların İadesi ,gerçekleşmeyen İşlemler” de beyan edilecektir.

İade Faturasını Alan Firmanın Muhasebe Kaydı;

BORÇALACAK
610-SATŞTAN İAEDELER1.000
191-SATIŞTAN İADE KDV.Sİ      18
120-Y FİRMASI (ALICILAR )1.018

 

Faturayı alan firma ise 1 NOLU KDV Beyannamesinde  ” Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmet Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV” satırında indirim olarak beyan edeceklerdir.

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikDÖVİZLE KİRA DÖNEMİ SONA ERDİ
Sonraki İçerikDEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİ
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada