internetten SGK Dosyası Tescili Nasıl Yapılır

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SGK TESCİLDE ONLİNE İŞLEMLER

 1-İnternet adresi kutusuna yukarıda yer alan “https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do” adresi yazılır.
2-Açılan ekrandan işlemi yapan kişinin kimlik bilgileri yazılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.

 

 

3-Açılan ekrandan başvuru yapacağımız sgk dosyasına ilişkin “GERÇEK KİŞİ-TÜZEL KAMU-TÜZEL ÖZEL-ADİ ORTAKLIK & İŞ ORTAKLIĞI-APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ” iş yeri bildirgesi menüsü açılır.

 

 

4- Örneğimiz “GERÇEK KİŞİ” için hazırlanacaktır.

4-a) Açılan ekrandan bağlı bulunulan ilgili SGK Müdürlük bilgileri

  1. b) İşci Sayısı-İşe Başlama Tarihi-Yapılan işin mahiyeti ve oda kayıt vb.

Bilgi girişi yapılarak bir sonraki ekrana geçebiliriz.

 

 

5- Açılan ekrandan iş yerimize ait adres bilgileri girilir.

 

6- Açılan ekrandan Yapılan işin faaliyeti ile ilgili bilgi girişi yapılır ve bir sonraki ekrana geçilir.

7- Açılan ekranda firmanın ortaklık yapısı ile ilgili olup ortak bilgi girişi yapılır.

 

8- Son olarak bu işlemler sonrasında onay ekranına gidilir sayfanın sonunda “KAYDET” butonuna basılarak tescil dosyamız kayıt edilmiş olur 2 adet belge çıktısı alınır, 7 gün içerisinde ilgili kuruma şirket özlük evrakları ile birlikte başvurarak açılış işlemlerini tamamlıyoruz.

 

 

Müracaat sırasında ibraz edilecek belgeler

  • Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi
  • Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, (İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri istenilmez)
  • Tüzel kişi işverenler yönünden, hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi
  • Adi ortaklıklar yönünden, noter onaylı ortaklık sözleşmesi
  • İhale konusu işler yönünden, ayrıca işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı
  • İnşaat işyerleri yönünden, ayrıca yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi
  • e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu
  • Daimi mahiyetteki işyerleri için vergi dairesince verilmiş NACE kodunu gösterir belge

YUKARIDAKİ BELGELER İLE BAĞLI BULUNULAN SGK MÜDÜRLÜĞÜNE 7 GÜN İÇİNDE EVRAKLAR ELDEN TESLİM EDİLİR VE SÖZLEŞME ONAYI İLE ŞİFRE İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLAR UYGULANIR.

Saygılarımla,
Burak YILDIZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji