BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Kişilerin çalışma hayatı boyunca birikimlerini uzun vadeli yatırımlara dönüştürerek emeklilik zamanlarında ek olarak alacağı özel emeklilik sistemi ile daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için yapılmaktadır.2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sistemi 2020 yılında zorunlu hale gelmesiyle birlikte her işveren yanında işçi çalıştırdığı için yaptırmak zorunda kalımıştır. Bu sisteme başlayanlara bu sürecin sonunda  %25 devlet katkısı sağlanmaktadır. Ayrıca sisteme ilk kez dahil olanlara ve sistemde kalmaya devam edenlere bir defaya mahsus  devlet katkısı olarak hesabına 1000,00 tl verilecektir, Mevcut devlet destekleri yaşa göre değişecek, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zorunlu BES sadece SGK çalışanlarına uygulanır,

-İsteğe bağlı BES tüm vatandaşlara uygulanır,

-Katkı payının %25’i değerinde devlet desteği sağlanmaktadır,

-Vatandaşların emekli olması durumunda, isteğe göre toplu katkı payı ödemesi de alınmaktadır,

-Sisteme dahil olan çalışanlar, ilk 2 ay içerisinde cayma hakkını kullanabilir

-Katkı payı ödemeleri, istenen tutarda ayarlanabilir ve ödemeler için düzenli ödeme sıklığı belirlenebilir,

-Katkı payı ödemeleri, fon yatırımlarıyla değerlendirilmekte ve kazanç tutarı artırılmaktadır,

-İsteğe göre  ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da yılda bir olacak şekilde, katkı payı ödemesi yapılmaktadır,

-10 yıl boyunca ödeme yapan ve emeklilik yaşını tamamlayan vatandaşlar, BES üzerinden ikinci emekli maaşını alacaktır,

-İlk 3 yılın sonunda katkı payı ödemelerinin tamamlanması durumunda, devlet desteğinin %15’lik kısmını almaya hak kazanılmaktadır.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAŞ SINIRI

45 yaşın altında olması ve 18 yaşının altında sgk’lı olarak çalışıyorsa onları da  kapsamaktadır. SGK lı olarak işyerlerinde  çalışan vatandaşlar eğer 45 yaşın altındaysa, bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılmaktadır. Sisteme katılan vatandaşların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü kadar kesinti yapılmaktadır.Ayrıca , çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde de sisteme dâhil edilmeleri gereken takvim yılının ilk gününün esas alınması olarak değiştirilmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Bireysel emeklilik kanunu gereğince işletme sahipleri işçilerine emeklilikle ilgili sözleşme yapmalıdır,

-Fon tercihleri faizli veya faizsiz olarak seçilebilmektedir,

-Emeklilik şirketine çalışanların katkı paylarını maaşları tarafından ödemesini yaparken işyeri sahibi Maliye Bakanlığının kurucusu olduğu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden yararlanabilmektedir,

-İşveren tarafından işçiye BES başlama tarihi bildirilir,

-İşçi BES başlama tarihinden sonra 2 ay içerisinde BES’ ten cayma hakkına sahiptirler.Tekrar başlamak isterse 3 yıl sistemde kalmak zorundadır.

– Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu işverene ait olacak,

-İşveren 4632 sayılı Kanun ek-2.maddesi uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

-İşverenin yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KAYIT OLMAK  İÇİN  PERSONEL SAYISI

Aşağıdaki tabloda çalışan sayısı ve yıllara göre başvuru da bulunmaları gerekmektedir.Aksi takdirde işverenler başvuru da bulunmazsa cezasını ödemek zorunda kalabilirler.

Çalışan SayısıBaşlama Alınma Tarihi
1.000 ve üzeri01/01/2017
250-99901/04/2017
100-24901/07/2017
50-9901/01/2018
10-4901/07/2018
5-901/01/2019

 

Bireysel  Emeklilik Sistemine dahil olduktan sonra devletin bizlere tanıdığı  devlet katkısı desteğinin  hakkediş oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bunlar;

 

Süre (Yıl)Hakediş Oranı (%)
0-30
3-615
6-1035
10-Emeklilik Öncesi60
Emeklilik Hakkı ile Ayrılma(56 yaşında)100

 

Otomatik katılım sözleşmesi aktif olan ve işyeri değiştiren çalışan, yeni işyerinde otomatik katılım planının bulunmaması ve katkı payı ödemeye devam etmek istemesi durumunda, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar talebini emeklilik şirketine bildirmesi gerekmektedir.Aksi halde,çalışanın herhangi bir talepte bulunmaması halinde ilgili sözleşmesi askıya alınacaktır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KESİNTİ HESAPLAMASI

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişiler, maaşları oranında BES katkı payı ödemektedir. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ;

-Aylık prime esas kazanç tutarı maaşı örneğin asgari ücretse;

2943,00 tl * %3 = 88,29 tl kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir.

-Asgari ücretin üstünde maaş alanlarda ise;

3500,00 tl* %3 = 105,00 tl  kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir.

Ayrıca da  işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına ödenen katkı payları devlet katkısı hesabında kullanılan oran yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200424-15.pdf

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA