VERGİ LEVHALARINI 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ONAYLAMAYI UNUTMAYALIM!

Vergi Levhaları ile ilgili detaylar ve tasdik zamanı
Vergi Levhaları ile ilgili detaylar ve tasdik zamanı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

VERGİ LEVHALARINI 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ONAYLAMAYI UNUTMAYALIM!

Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerin gelir vergisi ve kurumlar vergisi yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs 2017 Tarihi Saat:23.59’a kadar gelir idaresinin sisteminin çıkartılarak saklanması ve gerektiğinde ibrazı zorunludur. 213 sayılı VUK’nun 5. Maddede yapılan bir düzenleme ile vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler.

Vergi levhası almak zorunda olan mükellefler vergi levhalarını işyerlerinin aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur.
1) Merkezlerinde,
2) Şubelerinde,
3) Satış mağazalarında,
4) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
5) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

Öte yandan, 31 Mayıs tarihine kadar sistemden alınmayan barkodlu vergi levhaları nedeniyle idarenin yapacağı denetimlerde bu fiillere ceza kesilebilir. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası bulundurmak ve ibraz etmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda olduğu gibidir:

1) Ticari kazanç sahipleri,
2) Zirai kazanç sahipleri
3) Serbest meslek erbabı,
4) Anonim şirketler,
5) Limited şirketler,
6) Eshamlı komandit şirketler,
7) Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı
8) Vergiye tabi kooperatifler, vakıflar diğer kurum ve kuruluşlar.

Diğer yandan, işe yeni başlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin vergi levhalarında vergi matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisinden sonra sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifre veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları yardımıyla da sistemden çıkartabilirler. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak zorundadırlar.

Eda KAYA
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji