Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına sorumu kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında staj mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.
S.M.Mali Müşavir Hafize Aytekin

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji