VUK USULE UYGUN YAPILMAYAN TEBLİĞ MAHKEME KARARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Mahalle muhtarına imzalatılmak ve haber kağıdı kapıya yapıştırılmak suretiyle tebliğ edilen vergi evrakı usulüne uygun tebliğ edilmemiştir.

Danıştay 3. Daire
2021/720 K.
SMMM SADIK M.SARİBAS

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji