FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN KDV’NİN İADESİ

FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN KDV'NİN İADESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN KDV’NİN İADESİ
KDV’nin konusuna giren işlemleri yapanlar KDV’nin mükellefidir. KDVK’nın 8. md.sinde özellik arz eden bazı işlmeler de dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır.
KDVK/8 Md/2.
Saygılarımla,
SMMM ŞENAY ÇİÇEK ☘️
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji