2019 SGK PRİM ORANLARI (4A/4B/4C EMEKLİ,İSTEĞE BAĞLI)

SGK Prim Oranları
14/A (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi22
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)9Ara.1421 – 23
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Toplam1420,5 – 23,534,5 – 37,5
24/B (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12,5
Toplam34,5
34/C (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)914,33 – 2123,33 – 30
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Toplam1418,5 – 28,532,5 – 42,5
4İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12
Toplam32
54/A (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi7,522,530
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi22
Toplam7,524,532
64/B (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARIKendi İşyerinde4/A lı çalışırsa
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı2009 Yılında (%)2010 Yılında (%)2011’den    İtibaren (%)01.03.2016 İtibarenSGDP %
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden131415YOK32

 

SGK-Prim-Oranları-4-A-B-C-Emekliİsteğe-Bağlı. (1)

Saygılarımla;

Baydar DİKMEN