2024 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2024 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
2024 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2024 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2023 yılı aktif toplamı 133,187,700 TL veya net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin 2024 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.         Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

Mali MÜŞAVİR Filiz OĞUZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji