ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN /ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İDARİ PARA CEZALARI
CEZA MİKTAR (TL)
2019
CEZA MİKTAR (TL)
2020
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı
çalıştıran işverenlere her bir yabancı için
8.822 TL10.214,00 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı
çalışan yabancıya
3.530 TL4.327,07 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız
çalışan yabancıya
7.058 TL8.651,69 TL
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için588 TL720,77 TL

 

Saygılarımla;

Hilal Bilada

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu