İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI

İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI
İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI

İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI

SIRA NOKANUNCEZA MD.AÇIKLAMA2020 YILI CEZA
MİKTARLARI
AÇIKLAMA
14857101ÖZEL SEKTÖRDE
Özürlü çalıştırmamak
3.983,85 TLÇalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
24857101KAMUDA
Özürlü ve/veya eski hükümlü
çalıştırmamak
3.983,85 TLÇalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
3490420/a‐1Kurumdan izin almadan iş ve işçi
bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere
30.333,65 TL
4490420/a‐2fiilin tekrarı hâlinde60.667,29 TL
5490420/a‐3bu kapsamda hizmet alan
işverenlere
15.166,82  TL
6490420/b‐1Kurumdan izin almamasına
veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere
75.834,12 TL
12490420/b‐2fiilin tekrarı hâlinde166.835,06 TL
13490420/b‐3bu kapsamda hizmet alan
işverenlere
30.333,65 TL
14490420/cİş arayanlardan ücret alan
veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere
30.333,65 TL
15490420/d19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı
7.584,02 TL
16490420/eEk teminat vermeyen özel
istihdam bürolarına
1.516,31 TL
17490420/fKurumdan izin almadan
aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı
4.550,17 TL
18490420/g‐1Kurumdan izin almadan
kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere
75.834,12 TL
19490420/g‐2Kuruma onaylatılmayan her
bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına
1.516,31 TL
20490420/hKurumdan izin almadan
yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere
7.534,99 TL
21490420/iKurum tarafından istenilen
rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere
4.550,16 TL
22490420/jMüfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına30.333,65 TL
23490420/kİş arayanlara ve açık işlere
ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına
75.834,12 TL
24490420/lKurumdan izin almadan veya
izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara
15.166,82 TL
25490420/mTarım işçileri ile sözleşme
imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için
758,77 TL
26490420/n‐1Kurum aracılığı olmaksızın
sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için
30.333,65 TL
27490420/n‐2geçici işçi istihdam eden kamu
kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için
15.166,82 TL
28490420/oKurum aracılığı olmaksızın işçi
istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için
1.560,44 TL
29490420/piş ilanlarını Kurumdan
izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için
7.584,02 TL
30490420/rKurum adını veya
kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere
75.834,12 TL
31490420/sKamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir
işçi için
30.333,65 TL

 

Saygılarımla;

Hilal Bilada