TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ
TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ
KVK NIN 34 VE GVK NIN 121. MADDELERİNDE:BEYANNAMEDE GÖSTERİLEN GELİRE DAHİL KAZANÇ VE İRATLARDAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE KESİLMİŞ BULUNAN VERGİLERİN,BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUP EDİLECEĞİ,MAHSUBU YAPILAN MİKTARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN FAZLA OLMASI HALİNDE ARADAKİ FARKIN VERGİ DAİRESİNCE MÜKELLEFE BİLDİRİLECEĞİ VE MÜKELLEFİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL İÇİNDE MÜRACAAT ETMESİ DURUMUNDA RET VE İADE OLUNACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.
SEVAL AKDOĞAN