HAZİRAN 2022 SON GUN HATİRLATMALARİİ

29.07.2022 hatirlatma
29.07.2022
(HAZİRAN DÖNEMİ)
BEYAN:
KDV-DAMGA V.–MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ(MUHSGK)
ÖDEME:
KDV-DAMGA V.-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ(MUHSGK) (Muhtasar Kısmı)
Unutmayınız !!
Saygılarımla,
S.M.Mali MüŞavir
Fidan ASLANTAŞ