Yevmiye Defteri Kapanis Tasdiki

YEVMİYE DEFTERİ KAPANİS 2019

 

YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ (2019 YILI)

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN 2020) sonuna kadar yapılması gerekir.

 

Buna göre 2019 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

  1. Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
  2. Kolektif Şirketler,
  3. Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
  4. Anonim Şirketler,
  5. Limited şirketler,
  6. İş Ortaklıkları,
  7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
  8. Adi komandit şirketler,
  9. Kooperatifler,
  10. Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,Kapanış onayı yaptırmak zorundadır.                 

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde

idari para cezası uygulanır (9.387,00 TL) ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ