VERGİ İNCELEMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

VERGİ İNCELEMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
VERGİ İNCELEMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI
vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ile vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
7338 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 1.7.2022
Mali Müşavir Cuma KOÇAK

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji