GERÇEK KİŞİ ve TÜZEL KİŞİLERİN İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ GÜNCEL BAŞVURU BİLGİLERİ VE AŞAMALARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GERÇEK KİŞİ ve TÜZEL KİŞİLERİN İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

GÜNCEL BAŞVURU BİLGİLERİ VE AŞAMALARI

 

Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin (Şirketlerin) ilk işe başlama işlemlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının son zamanlardaki yapmış olduğu değişikliklerle birlikte birçok yenilik meydana gelmiştir. Eskiden el ile doldurulan her matbu form artık yerini İnternet üzerinde “Online İşlemler” adı altında karşımıza çıkmaktadır.

 

Gerçekleştirilen bu değişikliklerden sonra Mali Müşavirlerin İşe başlama ve bildirimde bulunma işlemleri her geçen gün yenilenmektedir.2019 yılında uygulamaya konan yeniliklerle birlikte işe başlama ve başvuru aşamaları sırasıyla;

GERÇEK KİŞİ İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ- GEREKLİ EVRAKLAR
1.Noterden İmza Beyannamesi Alınacak.
2.Noterden Vekaletname Alınacak.
3.İşe Başlama Bildirimi (Eksiksiz Doldurulacak)
4.Kira Kontratı (Adres kodu belirlendikten sonra)
5.Meslek Mensubu Sözleşmesi (SMMM)
6.Gerçek Kişi Şifre Başvuru Formu (Doldurulacak)
7.Kimlik Fotokopisi ve Kimlik Aslı
8.İşe Başlama Tarihinden İtibaren 7 Gün içerisinde www.defterbeyan.gov.tr adresinden sisteme başvuru yapılacak.
9.İşe Başlama Tarihinde www.gib.gov.tr adresinden e-tebligat başvurusu yapılacak.

 

TÜZEL KİŞİ İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ- GEREKLİ EVRAKLAR
1.https://mersis.gtb.gov.tr/     Adresinden Üyelik Oluşturularak Kuruluş İşlemlerine Başlanılacak.
2.https://mersis.gtb.gov.tr/     Adresinden Şirket Ünvanı Belirlenerek 15 Gün Süre İle Rezerve Edilecek.
3.https://mersis.gtb.gov.tr/     Adresinden Şirket Ortağı ve Şirketin Adres, Sermaye, Pay Oranı, Ortak Müdür Seçimi Belirlenecek.
5.https://mersis.gtb.gov.tr/     Adresinden Bütün İşlemlerimizi Tamamlayıp Onaya Gönderdikten Sonra Verilen Talep Numarası Not Alınarak İTO’da randevu işlemlerinde kullanılacak.
6.Daha Sonra http://www.ito.org.tr/wps/portal/tescil-ilan-kurulus?WCM_GLOBAL_CONTEXT=limited_sirketler Adresinden Dilekçe, Kuruluş Bildirim Formu ve Oda Kayıt Beyannamesini ( 1 Adet Fotoğraflı) doldurulacak.
7.Noterden Mersis’ten Verilen Talep Numarasıyla Birlikte Tescil Talepnamesi İTO’ya Verilmek Üzere Alınacak.
8.Mersisten Alınan Talep Numarası İle Birlikte Dilekçe, Kuruluş Bildirim Formu ve Oda Kayıt Beyannamesini ( 1 Adet Fotoğraflı) http://randevu.ito.org.tr/default.aspx Adresinden Randevu Alınarak Şirket Tescili İçin İTO’na Teslim Ederek Başvuru Gerçekleştirilecek.
9.Şirket Kuruluşlarında İlk Defa Defter Tasdik İşlemleri İTO Tarafından Yapılmaktadır. Tasdik Ücreti İTO’ya Ödenecektir.
10.Şirket Tescil Olduktan Sonra Gazete Yerine Geçen Belge, Faaliyet Belgesi ve Vergi Dairesine Verilmek Üzere Sicil Tasdiknamesi Odadan Talep Edilecek.
11.Noterden Şirket Adına Vekaletname Alınacak.
12.İşe Başlama Bildirimi (Eksiksiz Doldurulacak)
13.Kira Kontratı (Adres kodu belirlendikten sonra)
14.Meslek Mensubu Sözleşmesi (SMMM)
15.Tüzel Kişi GİB Şifre Başvuru Formu (Doldurulacak)
16.Tüzel Kişi E-Tebligat Başvuru Formu (Güncel Telefon Numarası ve Mail Adresi olmalı ) Doldurulacak.
17.Ortakların Kimlik Fotokopisi ve Kimlik Asılları
18.Son Olarak Vergi Dairesinden Vergi Levhası Alınacak.

 

 

 

        SAYGILARIMLA

        ERSİN ALİM

        SMMM STAJYERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji