Professionel English Mesleki İngilizce Maliyet Aktarma Defter Mevduat Aktifleştirme

english time defter
english time defter

Professionel English – Mesleki Ingilizce ( Maliyet-Aktarma-Defter Değeri-Mevduat-Aktifleştirme )

 

Carried at cost                             : Maliyet bedeliyle gösterme
Carry forward                              : Aktarma, taşıma (nakli yekun)
Carrying amount                          : Defter değeri / taşınan değer
Certificates of deposit                   : Mevduat sertifikaları
Capitalisation                               : Aktifleştirme
Capitalisation of interes                : Faizin aktifleştirilmesi
Cessation (of capitalisation )         : Aktifleştirilmenin durdurulması

Saygılarımla,