BASİT USUL BİRDEN FAZLA TİCARİ ARAÇLA VEYA BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE FAALİYETTE BULUNMA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BASİT USUL BİRDEN FAZLA TİCARİ ARAÇLA VEYA BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE FAALİYETTE BULUNMA
193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi de kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaktır. İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartın ihlali sayılmamaktadır.
Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır.
Dayanak:Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 320)
S.M.Mali Müşavir Hafize Aytekin

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji