SGK DAN İSVERENLERE DESTEK

sgk isverenlere destek 7166 kanun
sgk isverenlere destek 7166 kanun
22 Şubat 2019 CUMAResmî GazeteSayı : 30694
KANUN
SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7166                                                                                                  Kabul Tarihi: 21/2/2019

 

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.

 

7166 SGK TEŞVİKİ NASIL HESAPLACAK? TEŞVİK TUTARI NE KADAR?

7103 sayılı kanunla getirilen düzenlemeyle bu teşviklere ilaveten 1.2.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, bildirdiği gün sayısının 67,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar(30 gün çalışan 1 sigortalı için bu tutar 2.020,8.-TL), işverenin SGK’ya olan borçlarına, borcu yoksa 2019 Aralık ayı dahil tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir.

 

TÜRMOB un konu ile ilgili yazı linki için tıklayınız: https://www.muhasebedr.com/icerikler/dosyalar/2019-2-22-14-15-1.pdf

 

7166 SAYİLİ SOSYAL HİZ.KANUNU   İçin tıklayınız

Saygılarımla,