PİŞMANLIK VE ISLAH KAPSAMINA GİREN VERGİLER HANGİLERİDİR?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

PİŞMANLIK VE ISLAH KAPSAMINA GİREN VERGİLER HANGİLERİDİR?
Pişmanlıktan yararlanabilmek için vergi ziyaına neden olunan fiilin beyana dayanan bir vergiyle ilgili olması gerekir. Bu çerçevede;
1. Gelir vergisi,
2. Kurumlar vergisi,
3. Katma değer vergisi,
4. Özel tüketim vergisi,
5. Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
6. Gelir stopaj vergisi,
7. Değerli konut vergisi,
8. Veraset ve intikal vergisi,
gibi beyana dayanan vergilerde pişmanlıktan yararlanılabilir. Bir vergi beyannamesi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar (örneğin tapu harcı) için de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.
SMMM Sibel TANER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji