YABANCILARIN BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YABANCILARIN BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI
Ülkemizle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan veya bulunmayan ülkelerin vatandaşları;
· * Ülkemizde bağımsız çalışması bulunan, ancak bu çalışmasından önce vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyen ve prim ödemeye devam eden, bu kuruluşlardan emekli olanlar, çalışma izin belgesi ile birlikte vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödediklerini ve ödemelerinin devam ettiğini veya emekli aylığı aldıklarını gösterir (yeminli tercüme bürolarınca veya mahalli konsolosluklar aracılığıyla tercüme edilmiş) hizmet cetvelini veya aylık aldığını gösterir belgeyi İL MÜDÜRLÜKLERİNE ibraz etmeleri halinde, 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında ZORUNLU SİGORTALI olamayacaklardır.
· * Vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumuna tabi bir çalışması bulunmayan bu kuruluşlardan emekli olmayan veya ülkesinde sosyal güvenlik kuruluşu bulunmayanlardan Türkiye’de bağımsız çalışması bulunanlar ise 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında KURUMUMUZ SİGORTALI sayılacaklardır.
* Ülkemizde bağımsız çalışması bulunan, durumlarını belgelemeyenler için İl Müdürlüklerimizce ayrıca bir araştırma yapılmaksızın kayıt ve tescil işlemleri sonuçlandırılacaktır.
R.GÜL EKİCİ
SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji