Defter ve Belgelerin Zayii Olması Durumunda Dava Açabilme Süresinin Uzatılması

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Defter ve Belgelerin Zayii Olması Durumunda Dava Açabilme Süresinin Uzatılması
Bilindiği üzere, tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açabilmektedirler.
Bu Kanunun 55 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresinin “otuz” şeklinde değiştirilerek, tacirlere saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 30 gün içinde dava açabilmelerine imkan tanınmaktadır.
Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
SMMM STAJYERI ISMAIL YALDIZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji