AKTİF PASİF DEVRİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLENDİRİLMEZ

AKTİF PASİF DEVRİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLENDİRİLMEZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

AKTİF PASİF DEVRİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLENDİRİLMEZ

193 Sayılı GVK Madde 81/2 e göre Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) durumunda değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

SMMM HAFİZE AYTEKİN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji