23 YAŞINDAN BÜYÜK, 39 YAŞINDAN KÜÇÜK KADIN SİGORTALILAR ; TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN YARARLANABİLİR.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
23 YAŞINDAN BÜYÜK, 39 YAŞINDAN KÜÇÜK KADIN SİGORTALILAR ;TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN YARARLANABİLİR.
M.B.T.’nin Değerli üyeleri;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 ncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri(Doğal yollardan gebe kalamayan çiftlerde uygulanan tıbbi yöntem ve tedaviler kısaca yardımla üreme teknikleri Assisted Reproductive Techniques, ART olarak adlandırılır.
Yardımcı üreme teknikleri ile kadın vücudunda üretilen yumurta hücrelerinin vücut dışına alınarak erkeğin spermi ile laboratuar ortamında döllenmesi ve elde edilen embriyonun kadın rahmi içine geri verilmesi ile gebelik oluşturulmasıdır.) finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir.
İlgili madde ve yönetmeliklere göre, Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç evliliğinde çocuk sahibi olmamış genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, Kurumca karşılanır denmektedir. İlgili kadın sigortalıya veya sigortalı erkeğin karısına Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı , ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu ile karar verilmişse,
1) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,
2) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmesinin olması,
3) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması, 4) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekmektedir. IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.
Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir. Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden tüp bebek merkezlerinden birine başvurmaları gereklidir.

Saygılarımla
Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji