Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri Madde 155

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri
Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri Madde 155
Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden her hangi biri “İşe başlama” yı gösterir:
1. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak;
2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;
3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;
4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak.
Mesleki teşekküllere kayıt olunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar.
Saygılarımla,
SMMM CUMA KOÇAK