ÖDEME EMİRLERİ İTİRAZ MERCİ VE SÜRELERİ

ÖDEME EMİRLERİ İTİRAZ MERCİ VE SÜRELERİ;
Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren aşağıdaki yazılı süreler içerisinde yetkili mercilere itiraz edebilir. Süresi içerisinde yapılmayan ödeme emrine itiraz, geçersiz sayılır.
Borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir ancak itirazdan vazgeçmenin herhangi bir koşula bağlanmaması gerekir. Ödeme emrine itiraz eden borçlu daha sonra borcunu öderse itirazından zımnen vazgeçmiş sayılır.
Vergi ve vergi Cezaları Ödeme Emirleri süresi 15 gündür, ilgili merci Vergi Mahkemesidir.
Katılım Payı Ödeme Emirleri, süresi 15 gündür, ilgili merci Vergi Mahkemesidir.
Harç Katılım Ödeme Emirleri süresi 15 gündür, ilgili merci Vergi Mahkemesidir.
Sgk Prim Borcu Ödeme Emirleri , süresi 15 gündür, İlgili merci İŞ Mahkemesidir.
İdari Para Cezası Ödeme Emirleri, süresi 15 gündür, ilgili merci İdare Mahkemesidir.
Adli Para Cezası Ödeme Emirleri, Süresi 15 gündür, ilgili merci İdare Mahkemesidir,
Genel Bütçeden kişi adına yapılan Harcama Ödeme Emirleri, Süresi 15 gündür, ilgili merci İdare Mahkemesidir.
Belediye Hizmet Ücreti Ödeme Emirleri, Süresi 15 gündür, ilgili merci İdare Mahkemesidir
İcra Takipleri, süresi 7 gündür, ilgili merci İcra Dairesidir.
SMMM- BD- R.GÜL EKİCİ