İmalatçılar Tarafından Yapılan İhraçlarda İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması

İmalatçılar Tarafından Yapılan İhraçlarda İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İmalatçılar Tarafından Yapılan İhraçlarda İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması

41 NOLU KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEBLİĞİNE GÖRE;

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler.

                Bu düzenleme zorunlu olmayıp ihtiyarıdır. Dileyen bu şekilde KDV İADE talep edebilecekken dileyen ihracat için yüklenilen kdv ‘nin iadesini talep edebilir.

                BAŞLICA ÖNEMLİ HUSUSLAR;

  • DAHİLDE İŞLEME BELGESİ OLAN FİRMALAR; 100.000 TL tutarında (imal-ihraç ürünü) ihracat istisnası olan bir mükellefin alımları içerisinde 50.000 TL DİİB kapsamında KDV ödemeden yaptığı alım bulunması halinde iade talep edebileceği tutar 100.000 – 50.000 = 50.000 x %10 = 5.000 TL olabilecektir.
  • NAKTEN 10.000 TL YE KADAR VERGİ İNCELEMESİ/ YMM RAPORU / TEMİNAT ARANMAKSIZIN KDV İADE TALEBİ
  • NAKTEN 100.000 TL YE KADAR, SÜRESİNDE YAPILMIŞ YMM TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ VARSA; VERGİ İNCELEMESİ/ YMM RAPORU / TEMİNAT ARANMAKSIZIN KDV İADE TALEBİ
  • NAKTEN 100.000 TL ’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
  • ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan edilir.
  • ilgili dönem KDV beyannamesinin “Yüklenilen KDV” satırına, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır.
  • imalatları dışında yaptıkları ihracatları şöyle değerlendirilir:
    İmalatçı-ihracatçı ABC firmasının 2022/07 döneminde ihracat tutarı 000 TL’dir. ABC firmasının DİİB kapsamında alımı bulunmamaktadır;

-İmalattan gerçekleştirilen ihracat                            : 80.000,00 TL

-İmalat dışı alımlardan gerçekleştirilen ihracat    : 20.000.00 TL

-Gerçekleştirilen Toplam İhracat                              : 100.000,00 TL

A firmasının imalattan gerçekleştirdiği ihracat tutarı olan 80.000 TL için bu düzenleme kapsamında 80.000×0,10=8.000 TL iade hakkı bulunmaktadır. KDV beyannamesinde 338 koduyla beyan ederek 2022/07 ve önceki 12 ay indirilecek KDV listesi ve tebliğin ilgili bölümünde sayılan bilgi/belgeleri ibraz ederek iade talebinde bulunabilecektir.

ABC firmasının imalat dışında alımlardan gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarı olan 20.000 TL için iade talep etmesi halinde yüklenilen KDV hesaplaması yapması gerekmektedir. 20.000 TL istisna tutarı ve hesaplanan yüklenilen KDV tutarı 301 koduyla beyan edilerek iade talebi ayrıca yapılacaktır.

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/node/159526/pdf ( madde 8 “1.1.4.2. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade )

MALİ MÜŞAVİR SADIK MURAT SARIBAŞ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji