2017 Yılında Net Asgari Ucret 1 404 06 TL nın Altında Olamayacaktır

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

   2017 Yılında Net Asgari Ücret 1.404,06 TL’nin altında olamayacaktır.

                                                                               

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’na eklenen geçici 87.madde ile, gelir vergisinde tarife nedeniyle hizmet erbabına ödenecek net ücretin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi halinde, bu tutar ile net ücret arasındaki farkın ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilerek belirtilen aylarda net asgari ücretin 1.404,06 TL nin altına düşmemesi sağlanmıştır.

 Uygulama Esasları;

  • 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunda yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. Tarife nedeniyle ücretlerinde düşüş olan ancak net ücretleri 1.404,06 TL altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaktır.
  • Hizmet erbabının ücret aldığı dönemde eksik gün nedenleriyle net ücretinin 1.404,06 TL altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulamayacaktır.
  • İlave tutar dâhil asgari geçim indiriminin hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.
  • İlave edilen tutar dâhil asgari geçim indirimi toplamı ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.
  • 2017 Eylül ve Ekim dönemlerine ilişkin hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılamamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenerek mahsup edilecektir. Bu şekilde mahsup edilemeyen bir tutar olması halinde daha sonraki aylara ilişkin muhtasar beyannamelerde mahsup edilecektir. Ayrıca 2017 Eylül ve Ekim ayları Muhtasar Beyannameleri için düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Bu madde 09.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Örnekler;

 İlave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin 299 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan örnekler aşağıda yer almaktadır. Yukarıda belirtilen düzenlemeye ilişkin uygulama da aşağıdaki örnekler gözetilmelidir.

Örnek 1:

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.404,06 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2017 yılı Eylül ayı net ücreti 1.374,17 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.328,52 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın işvereni (T) A.Ş. 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar beyannamelerini kanuni süresinde vermiştir. Dolayısıyla Bay (A) için Eylül ve Ekim aylarında ilave asgari geçim indirimi uygulanamamıştır.

Bu durumda, işveren (T) A.Ş. Bay (A)’nın; Eylül ayı için hesaplanan 29,89 TL, Ekim ayı için hesaplanan 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi tutarı toplamı olan (29,89+75,54=) 105,43 TL’yi, 2017 yılı Kasım ayındaki (75,54 TL) ilave asgari geçim indirimi ile birlikte, Kasım ayı için 2017 yılı Aralık ayında vereceği muhtasar beyanname üzerinde mahsup edecektir.

Buna göre, Bay (A)’nın ilave asgari geçim indirimi tutarları dâhil, Kasım ayında yararlanacağı asgari geçim indirimi tutarı toplamı (Eylül ayı için 29,89 TL, Ekim ayı için 75,54 TL, Kasım ayı için 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi ile Kasım ayı için normal asgari geçim indirimi 133,31 TL) 314,28 TL dir. Ancak, bu dönemde Bay (A) için hesaplanan gelir vergisi 302,17 TL olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı da ödenmesi gereken vergiden fazla olamayacağından, bu hizmet erbabına asgari geçim indirimi olarak ödenecek tutar en fazla 302,17 TL olacaktır. Bay (A) adına 2017 yılı Kasım ayı için hesaplanan vergi tutarının yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan (314,28-302,17=) 12,11 TL asgari geçim indirimi ise daha sonraki dönem için verilecek muhtasar beyannamede mahsup edilecektir.

Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kaybı, ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine söz konusu aylar için 1.404,06 TL ödenecektir.

Örnek 2:

 Evli, eşi ücretli olarak çalışan çocuksuz Bayan (C), 1.860 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.463,04 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Eylül ayı net ücreti 1.401,59 TL’ye, Ekim ayı net ücreti ise 1.383,99 TL’ye düştüğünden Eylül ayı için (1.404,06-1.401,59=) 2,47 TL, Ekim ayı için de (1.404,06 -1.383,99=) 20,07 TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek, böylelikle Bayan (C)’nin 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmeyecektir. Ayrıca, bu hizmet erbabına Kasım ve Aralık aylarında da ilave asgari geçim indirimi ödenecektir.

 

Örnek 3: 

Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (D)’nin 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.497,38 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle, Bay (D)’nin Eylül ayı net ücreti 1.467,49 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.421,84 TL’ye düşmektedir.

Bay (D)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmediğinden, Bay (D) ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine Eylül ayı için net 1.467,49 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için net 1.421,84 TL ödenecektir.

Yeminli Mali Müşavir Doğan Alantar

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji