ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( AGİ )BİLİNMESİ GEREKENLER VE FAYDALANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ASGARİ   GEÇİM  İNDİRİMİ  ( AGİ )  BİLİNMESİ  GEREKENLER  VE  FAYDALANILMASI  İÇİN GEREKLİ    ŞARTLAR  NELERDİR

Asgari   Geçim  İndiriminin  Tutarı ,  Çocuk  Sayısına  Ve  Eşlerinin  Çalışıp  Çalışmama  Durumuna  Göre  Değişiklik  Gösterecektir.  Ancak  Çocuk  Ücreti  Dahil  Edilmesi  İçin  Şu Şartlar Gerekmektedir.

-Ücret  Geliri  Elde  Eden  Kişinin  Aynı  Adreste  İkamet  Eden  ya da  Mükellefin  Bakmakla  Yükümlü  Olduğu  (Ücret Geliri  Elde  Eden  Tarafından  Nafaka  Ödenenler,  Evlat  Edinilen  Çocuklar,  Ana  ve  Babasını  Kaybetmiş  Dede  Veya  Nenesi  Tarafından   Bakılan  Çocuklar  da Dahil)

18  Yaşını  Doldurmamış  Çocuklar,

-Tahsili  Devam  Çocuklardan  25  Yaşını  Tamamlamamış  Olanlar  Asgari  Geçim  İndiriminden  Faydalanılır.

-Anne  ve  Baba  Her  İkisi de  Çalışıyorsa  Çocuklar  Kimin  Üzerinden  Sağlık  Güvencesi  Alıyorsa O  Kişi  Çocukları  İçin Asgari  Geçim  İndiriminden   Faydalanabilmektedir.

 

                              AGİ  İLE  İLGİLİ  BİLİNMESİ  GEREKENLER

 • Medeni Durumu  Ve  Çocuk  Sayısı  Değişen  Sigortalı  Asgari  Geçim  İndirimdeki  Değişikliğini  İşyerine  “AİLE DURUM BİLDİRİMİ” Formu  İle
 • Doğumdan Dolayı  Ücretsiz  İzne  Ayrılan  Memur / İşçi, Herhangi   Bir  Maaş  Almadığı  İçin  Asgari  Geçim  İndiriminden
 • Asgari Geçim  İndirimi  Takvim  Yılı  Başındaki  Asgari  Ücretin  Brüt Tutarına  Göre  Hesaplanır  Ve Tüm Yıl  Bu Tutarlardan  Uygulanır.  Diğer  Aylarda  Yapılan   Artışlardan

               Raporlu  Olan Çalışanların  AGİ  Ödemesi ;

 1. Devlet Memurları  Ve  Toplu  Sözleşmeye  Tabi  Çalışan Sigortalılar  Rapor  Alsa  Bile  Günleri  30 Gün  Üzerinden  Ödenmekte  Ve  Dolayısıyla  Asgari Geçim  İndiriminden  Faydalanmaktadırlar.
 2. Ancak 4/A  Yani  SSK  Kapsamında  Çalışan  Sigortalıların  Rapor  Aldıkları  Tarihte  Maaşları Kesildiğinden  Asgari  Geçim  İndiriminden
 • Emekli Olduktan  Sonra  Çalışmaya  Devam  Eden  Emekliler  de Asgari  Geçim  İndiriminden Faydalanabilmektedirler.

 

AGİ’DEN  KİMLER  YARARLANABİLİR ?

 • Gerçek Usülde  Vergiye  Tabi  Olan Tam Mükellef  Gerçek  Kişiler,
 • Ücret Gelirlerini  Yıllık  Beyanname  İle  Bildiren  Mükellefler  Yani  Tevkifata  Tabi Tutulmayanlar,
 • Gelir Vergisi  Kanununun  Maddesi  Kapsamında  Ücret  Geliri  Elde  Edenler     (Sosyal  Güvenlik  Destekleme  Primine  Tabi  Çalışan  Emekliler, Kurumların  Yönetim Kadrolarında  Görevli  Olanlar)

AGİ‘DEN  KİMLER  YARARLANAMAZ ?

 • Asgari Geçim  İndiriminden  Faydalanamayacaklar  Ücretleri  Diğer  Ücret  Kapsamında Vergilendirilen  Hizmet  Erbabı  Olanlar  İçin:
 • Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Ticaret Erbabı Yanında Çalışanlar.
 • B) Özel Hizmetlerde Çalışan Şoförler.
 • C) Özel İnşaat Sahiplerinin Ücretle Çalıştırdığı İnşaat İşçileri.
 • D) Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanlar.
 • E) Gerçek Ücretlerinin Tespitine İmkân Olmaması Sebebiyle, Danıştay’ın Müspet Mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca Bu Kapsama Alınanlar.
 • Ücret Geliri Elde Etmeyen Diğer Gerçek Kişiler.
 • Dar Mükellefiyet Kapsamında Ücret Geliri Elde Edenler. (İkametgahı Türkiye’de Olmayan Ve Bir Takvim Yılında 6 Aydan Az Süre İle Türkiye’de İkamet Edenler)
 • Başka Bir Kanun Hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Vb.) Uyarınca Ücretlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayanlar Yararlanamazlar.

 

      Sibel KAROĞLU

     S.M Mali Müşavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji