ŞİRKETLER ( Tüzel Kişiler ) HER İŞİ YAPABİLİR Mİ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ŞİRKETLER ( Tüzel Kişiler ) HER İŞİ YAPABİLİR Mİ?

Sıkça karşımıza çıkan sorulardan biri de şirketin hangi faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri konularıdır !

Bu konuda ;

Eski TTK hükümlerine göre; Anonim ve Limited Şirketler, anasözleşmelerde sayılan faaliyet konuları dışında, başka işleri de yapamıyorlardı. Bu prensibe Ultra Vires prensibi denilmekteydi. 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 sayılı yasa hükümlerine göre TTK’nunda Ultra Vires uygulamasına son verilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, bu konuyu Tüzel Kişilik ve ehliyet başlığı ile 125. maddede yeniden düzenledi ve “Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” haline getirdi.

 

Şirketler artık Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere; Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık evlenme, boşanma, mirasçı olma gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.Dolayısıyla istediği işi ya da ticareti, herhangi bir değişiklik ya da kısıtlamaya uğramadan yapabilir.

6102 sayılı yeni TTK 125 inci maddesindeki düzenleme ile buna son vermiş, anasözleşme’deki faaliyet konularının  kısaca belirtilmesini kafi görmüştür.

Yeni TTK hükümlerine göre, şirketler faaliyet  konuları arasında yer almayan veya belirtilmeyen  işleri de yapabileceklerdir. Bu nedenle anasözleşme’lerini eskiden olduğu gibi uzun uzun yazmalarına gerek yoktur.

Durum Türk Ticaret Kanunu açısından böyle olmakla beraber Vergi mevzuatı açısından da aynıdır.

Gelir İdaresinin 6102 sayılı  TTK hükümlerine paralel olarak bu konuda  verdiği 25.12.2013 gün ve 136649 sayılı özelge de özetle  “ilave faaliyet konusuyla ilgili  olarak   anasözleşme değişikliği  ve ticaret  sicilinde  tescil  işlemi yapılmadan  vergi dairesine yapılan   ilave faaliyet  bildiriminin  yeterli kabul  edilerek  buna göre  fatura düzenlenebileceğini Belirtmiştir.

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji