27.11.2018 TARİHLİ DEFTER BEYAN SİSTEMİ TOPLANTISI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Meslektaşlarım;

5.11.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.11.2018 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek olan Defter Beyan Sistemi toplantısına Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun temsilcisi olarak davet edildim.Toplantı 18 kişinin katılımı ile gerçekleşti.Saat 10.00’da başlamış ve 17.30’da bitmiştir.

Toplantıya tüm davetliler (şehir dışından da katılım vardı ) saatinde katılım sağlamış olup ASMMMO temsilcileri ise ikinci oturumda yani saat 14.30 da katılmışlardır.

Öncelikle Gelir İdaresi Başkanı Sayın Abdullah Karaboyacı, toplantının açılış konuşmasında birkaç konudan bahsetti;

İlk olarak sosyal medyayı çok yakından takip ettiklerini ve yazılan her yorumu tek tek okuduklarının altını çizdi. Yazılan her eleştiriyi dikkate aldıklarını ve eksik yönlerini düzeltmeye çalıştıklarını ancak yorumlarda yazılan hakaretlerden ve ithamlardan (Muhasebe Bilenler Topluluğu’nda bunlara zaten izin verilmiyor) bahsetti.Özellikle kendilerinin bazı durumlardan çıkar sağladığı gibi ithamlarda bulunan kişileri aradıklarını konuşmak için toplantıya davet ettiklerini ancak gelmediklerini ya da yorumda öyle yazmak istemediklerini yanlış anlaşıldım gibi ifadeler kullandıklarını belirtti.Ayrıca hakarette bulunan bir kişi hakkında idarenin soruşturma talep ettiği bilgisini verdi.

Abdullah Bey ; “Eleştiriye açığız ,eleştirinin başımızın üstünde yeri var.Çok faydalanıyoruz bugünkü toplantıdan da çok faydalanacağız ancak yöntem bu olmamalı” diye kendilerine yöneltilen hakaret ve ithamlar noktasında sınırların aşılmaması gerektiğini özellikle rica etti.

Mali Müşavirlik mesleğinin biteceği konusunda olan yorumları da okunduğunu ve bu meslekten evrak işleme ve defter tutmak anlaşılıyorsa bunların biteceğini ancak mali müşavirlik fonksiyonunun asla bitmeyeceğini ve mesleğin sadece formasyon değiştirdiğini belirtti.

Abdullah Bey;”Mali Müşavirlik mesleği bitmiyor,meslek dönüşüyor.Değişim kaçınılmazsa sizin onu yönetmeniz lazım siz onu yönetmezseniz.O sizi yönetiyor ve değiştiriyor.”diye değişime direnmek yerine uyum sağlamamız gerektiği konusunda düşüncesini belirtti.

Defter Beyan Sistemiyle ilgili ise bu “sistemin araç olduğu asıl amacın Vergi Uyumunu artırmak” olduğunu ve bu sistemden geri adım atılmayacağı esneme ve tekliflere hazır olduklarını , 2019 yılında da işletme defterlerinin geçirileceği,(ısrarla sistemin 1 milyon 200 bin işletme defteri için hazır olmadığı düşüncesinde olduğumuzu söylesek de ) teknik alt yapı olarak buna hazır oldukları belirtildi.İşletme defterleri için üst yönetimden herhangi bir erteleme gelmediği müddetçe sistemin 01.01.2019 tarihinde uygulanacağı ve hatta işletmeler için başvuruların neden hala yapılmadığını son günlere bırakıldığını merak ettiklerini söylediler.

Defter Beyan Sisteminde BETA SÜRÜMÜ ve MOBİL uygulamanın kullanıma açıldığı bilgisi verildi ve bizlerden kullanmamız rica edildi.Beta sürümü ve  MOBİL uygulama ile ilgili önerilerimizi beklediklerini ve kendilerini güncelleyeceklerini kullanımın zorunlu hale geldikten sonra gelen şikayetlerde yapılan iyileştirmelerin daha zor olduğu belirtildi.Kısacası deneme sürümünü kullanalım ve eksiklikleri şimdiden söyleyelim kullanıma başladığımızda en çok bizler rahat edeceğiz.

EVRAK-KAYIT

1.Excel’den gelir -gider veri aktarımı sağlanmalı.

– Excel’den aktarım sağlanması için ciddi bir çalışma yaptıklarını ve mevcut olan aktarımı daha da geliştirerek süreçte uygulamaya geçireceklerini belirttiler.

2.Birinci maddede bahsettiğimiz excel veri aktarımı için şablonlar oluşturulmalı ve bu şablonlarda belge türleri ve gider türleri kodlar verilerek yapılmalıdır.

-Öneri olarak not ettiler değerlendireceklerini söylediler.

3.Yine birinci maddeye istinaden Excel’den aktarılacak veriler için sadece vergi numarası girmek yeterli olmalı unvanlar Defter Beyan Sistemine aktarılınca otomatik çekilmeli,

-Excel konusunda çok ısrarda bulunduk ve ilk üç maddemizde bununla ilgiliydi.Bu yöndeki tüm taleplerimizi not aldılar ve değerlendireceklerini belirttiler.

4.Veri girişinin olduğu ekranda tek evrak için tüm ekranı kullanmak yerine satır şeklinde alt alta veri girişine imkan verilmelidir.

-Tek ekranda satır mantığı ile ilgili evrak girişinin kolaylaştırılması önerisi de dikkate alındı ve değerlendirileceği söylendi.

5.Program görseli daha sadeleştirilebilir.Bir önceki madde de yer alan satır mantığı getirilirse bu problem çözülecektir.

-Dördüncü  madde ile bağlantılı olarak değerlendirilecek.

6.Belge tarihi ile defter tarihi işlemleri yavaşlatıyor tek tarih olmalı.

-Geç gelen faturaların kayda alınırken defter tarihi ve belge tarihinin farklı olmasından dolayı bunun kaldırılmayacağını ancak defter tarihi girildiğinde belge tarihinin de otomatik getirileleceği istenildiği takdirde değiştirilebileceği söylendi.

7.Veri girişinde kdv oranı seçildiğinde kdv’den matrah ve genel toplam ya da matrahtan kdv ve genel toplam hesaplanabilmelidir.

-Bu talebimizi de notları arasına aldılar ve değerlendirecekler.

8.Özellikle Giderlerde Belge Bilgisi bölümünde tarihte bir hata olduğunda düzeltmek mümkün olmuyor tüm belgeyi iptal edip yeniden kayıt etmek gerekiyor.

-Belgeyi güncelle denildiğinde kayıt güncelleme yapılabildiğini ancak düzeltme işlemine alttan başlayarak yukarı doğru gidilmesi gerektiğini belirttiler.

9.Offline masaüstü programı olmalı ve internet olmadığı zamanda burada kayıt yapıp sonradan sisteme entegre yapmalıyız.

-Önerimize sıcak baktılar değerlendireceklerini belirttiler.

10.Toplu fiş silme olmalı,

-Toplu fiş silmenin aslında geri dönüşü olmayan yanlıştan bir işlemden bizleri korumak için olmadığı söylendi.Ancak talebiniz varsa getirelim silmeden önce ya sizin cep telefonunuza doğrulama kodu gönderelim ya da sayfaya 2 defa uyarı kutusu koyarak tamam diye onaylamanızı sağlayalım dediler.

11.Fiş Kopyalamada tarih bilgisi değiştirilemiyor.Özellikle tarihin değiştirilebilmesiyle ilgili güncelleme gerekiyor,

-Kontrolünü sağlayarak gerekli düzeltmenin yapılacağı bilgisi verildi.

  1. Z -Raporları tek tek işlenmek yerine mali hafızadan tek kayıt ile işlenilebilmeli zaten ÖKC lerden istenildiği zaman veri alınabiliyor.

-Sadece mali hafızayı işlemekten ziyade ilerleyen zamanlarda otomatik entegrelerin daha fazla sağlanacağı söylendi.

  1. Amortisman ayırma modülü getirilmeli/aktifleştirilmeli.

-Beta sürümü içerisinde sabit kıymet modülünün getirildiği o modülü kullanmamız ve varsa eksiklik kendilerine bildirmemizi rica ettiler.

14.Fişlerde yapılan yanlışlıklar özellikle gider alt türü seçiminde bu tür yanlışlıkları tek tek düzeltmektense toplu şekilde düzeltebilme imkanı verilmelidir.

-Bu önerimizle ilgilide not alındı ve değerlendirilecek.

15.Program içinde mükellefin durumuna göre sabit bir kdv tanımlayabilmeliyiz yani bazı durumlarda program ayarları bize bırakılmalı.Örneğin; gelir  kaydı yaparken kdv oranı %18 üzerinden sorumlu olan bir firmaysa % 18 sabit kalmalı her evrakta yeniden kdv oranı seçmemeliyiz.

-Her mükellef için ekrana genel bilgiler bölümü hazırlanacak orada bazı tanımlamalar bizlere bırakılacak ve bir defa kaydettikten sadece o mükellefe tanımlanan özellikli durumlarla otomatik olarak işlem yapılacak.

16.Özellikle diş hekimlerinde gelecek dönemlerde kullanmak için aldıkları malzemeler gider olarak yazıldığından her geçici döneminde zarar beyan ediliyor.Bu nedenle gider alt kayıt türlerine gelecek dönemlere ait giderler seçeneği eklenmelidir.

-Bu konuda örnek verilerek konuşuldu.İmplant alan bir diş hekimi bunu belli bir zamana yayarak kullandığı için ilk yıl zarar oluyorsa ikinci yıl kar elde eder denildi.

  1. Cari kartlar tanımlayabilmeliyiz ki her ay aynı firmaların evraklarını girerken unvanlarının ilk kelimesini girince otomatik tamamlanmalıdır.

-Cari kartların oluşturulmasına da imkan verilecek ve her ay aynı firmalardan gelen faturalar için işlem yapılmak istenirse her defasında TCKN ya da VKN girilmek zorunda kalınmayacak sadece unvanın bir kısmı yazılınca önceki kayıtlarda bu firma mevcutsa kendiliğinden gelebilecek.

18.”ÖKC ile emtia girişi yapıyorsunuz” ya da basit usullerde karşımıza çıkan ve amortisman sınırını her seferinde hatırlatan tarzlardaki sorular/uyarılar için tekrar gösterme kutucuğu getirilmeli,

-Bu talebimizde not alındı değerlendirilecek.

  1. Mouse bağımlılığından kurtulmalı sekmeler arasında “Tab” ya da “Enter” tuşuyla geçişe imkan verilmelidir.

-Bu talebi birkaç defa dile getirdik ve bu konuda iyileştirme yapılacağı söylendi.Tab ya da Enter ile geçişler sağlanacak.

  1. 213 sayılı VUK Sm’ler tahsilat esası – 3065 Sayılı KDV kanunu vergiyi doğuran olay gerçekleşince makbuz tanzim edilir.Denizli vergi dairesi matrahsız makbuz düzenle diye özelge vermiş.Defter Beyan Sisteminde matrahsız kdv beyan edilemiyor.

-Bununla ilgili çözüm bulunacağı belirtildi.

Ayrıca evrak kayıtla ilgili olarak ,

-Hızlı kayıt girişine imkan verildiği ve bunun kapsamının geliştirilerek bazı parametrelerin bizlere bırakılacağı söylendi.

-Gelir faturaları ya da z raporları için girilen evrak seri ve sıra numaraları genel  bilgiler bölümüne kaydedilecek ve makbuzlar işlenirken otomatik artış yapılacak.(örneğin; 1500,1501,1502,…)

-Özellikli raporlar alınabiliyor.Örneğin belli bir dönemdeki sadece elektrik giderleri ya da akaryakıt giderleri gibi raporlar çekilebiliyor.

-Stok modülünün uygulamaya konulacağı ancak kullanımın ihtiyari olacağı belirtildi.

KDV BEYANNAMESİ

  1. Devreden KDV veya Ödenecek KDV tutarını beyanname oluşturmadan görebileceğimiz bir ekran oluşturulmalı.

– Ana sayfaya cari dönem vergi durumuyla ilgili bir alan açılabilir denildi.

2.Beyannameyi düzenleyen ve mükellef bilgileri otomatik gelmeli (Ticaret Sicil Numarası-Telefon Numarası-E posta adresleri her defasında girilmemelidir.)

– Ana sayfaya genel bilgiler başlığı açılacak.Bu tür bilgiler bir defa kaydedildikten sonra beyannameye otomatik gelecektir denildi.

3.KDV beyannamesinde 45 nolu satırdaki “Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Bedele”(POS Bilgileri) ilişkin bilgiler otomatik gelmeli.

-Beyannameye otomatik gelmese de Pos bilgileri sorgulaması defter beyan sistemine getirilecek.

Ayrıca toplu beyanname onaylamaya izin verilecek.

MUHTASAR BEYANNAMESİ

1.Muhtasar Beyanname sistem üzerinden verilirken damga vergisi ve agi bilgileri ücret kayıtları girilirken girilmelidir aksi takdirde unutulmalara sebebiyet vermektedir.

-Damga ve AGi nin kayıtı için imkan verildiğinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vererek mükerrer işlemlere neden olmak istemediklerinden dolayı beyannameye el ile yazılmasının şimdilik daha sağlıklı olduğu belirtildi.Daha sonrası içinde sgk modülü yapılırsa bu şekilde beyannameye gelebileceği belirtildi.

2.Muhtasar Beyannamede mal sahibi bilgileri ve iş yeri bilgileri otomatik gelmeli,

– Ana sayfaya genel bilgiler başlığı açılacak.Bu tür bilgiler bir defa kaydedildikten sonra beyannameye otomatik gelecektir denildi.

GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

1.Gelir Geçici Vergide “Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler”  ve  “Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kofu İtibariyle Brüt kazanç Dağılımı” alanlarının önceki aylarda doldurulduğu gibi sistemden gelmesi ya da sicil bilgilerinden otomatik oluşturulması,

– Ana sayfaya genel bilgiler başlığı açılacak.Bu tür bilgiler bir defa kaydedildikten sonra beyannameye otomatik gelecektir denildi.Ancak iki faaliyet kodu olanlar için gelir alt kayıt türünde bir tanımlamayla çözülmesi gerekebilir diye konuşuldu.İlerleyen zamanlarda bunun çözümü bulunacaktır.

2.”Brüt Kazanç Tutarı” sistemden otomatik çekilmeli.

-Beyannameden tamamen kaldırılabilir.

4.Stopaj kesintisine tabi işlemler yani tevkifat listelerini alabileceğimiz ekran oluşturulmalı.

-Notlar arasına dahil edildi değerlendirilecek.

  1. Hesap özetleri otomatik olarak gelmeli ve önceki ay bilgilerini çağır dediğimizde bilgiler gelmelidir.

-Geçici vergi beyannamesindeki bazı mali tablolar ya da bilgiler tamamen kaldırılacak bilgisi verildi.

GENEL

1.Mükellef seçim ekranında ilgili dönemdeki henüz beyan edilmemiş beyannamelerin görünmesi için ekran oluşturulmalı(TÜRMOB E-Beyanname için böyle bir talepte bulunmuştu)

-Sistemden sık sık böyle bir sorgulama yapıldığında sistem üzerinde baskı olabilir teknik aksaklıklara sebebiyet verebilir diye söylendi ama yine de değerlendirilmek üzere notlar arasına alındı.

2.E-arşiv faturalar ya da E-SMM ler otomatik gelmeli sadece gider alt kayıt türü seçmeliyiz.

-ilerleyen zamanlarda zaten entegresi yapılacakmış.

3.SGK Modülü olmalı (Ücret bordro,işe giriş-çıkışlar, kıdem tazminatı ve ibraname alınabilmeli )

-SGK modülünün başlı başına uzmanlık bir alan olduğu ve bunu yapmanın zaman alacağı ancak yinede değerlendirecekleri bilgisi verildi.

5.Yetkilendirme işlemlerinde alt kullanıcıya mükellef için (mümkünse tüm mükellefler için ) tek işlemle yetki verilebilmesi imkanı getirilmeli,

-Bu önerimizde notlar arasına alında ve yapılacağı belirtildi.

-Gib forum sitesi oluşturulacağı ve aktif bir etkileşim halinde olunacağı bilgisi verildi.

-Defter Hadleriyle ilgili bilgilerin yükleneceği bu hadleri geçip geçmediği uyarısının getirileceği bilgisi verildi.

-13 yazılım firması ile entegrasyon sağlandığı ve çalışmalara devam edildiği bilgisi verildi.

-Serbest meslek-basit usul-işletme defterlerinin sayfaları için farklı renkler kullanılacağı talep edildi ve İdare tarafından kabul edildi.(Hepsi kırmızı olmayacak :))

ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU

1.Makbuz düzenleneceği zaman firma adres vs. bilgileri her ay yeniden giriyoruz.Vergi numarası girildiğinde otomatik gelirse işimizi kolaylaştırır.

-Sistemde iyileştirmenin yapılacağı bilgisi verildi.

Toplantı sırasında gözlemlediklerimden yola çıkarak söylemek istediğim ;

Bizimle etkileşim ve iletişim halinde olan idare var.Bizler şikayet etmek yerine ortadaki sorunları tespit ederek çözüm önerilerimizi sunarsak mesleğimizde mecburi olan bu değişim sürecini daha iyi atlatabiliriz.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikAvukatlar Kanun Teklifi Verip Bizden KDV Alınmasın Diyorken Bilin Bakalım Mali Musavirler Ne Yapıyor
Sonraki İçerikŞİRKETLER ( Tüzel Kişiler ) HER İŞİ YAPABİLİR Mİ?
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada 

Comments are closed.