Zarar Mahsubu (KVK md 9)

ZARAR MAHSUBU
ZARAR MAHSUBU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Zarar Mahsubu (KVK md 9)

Devir ve Tam Bölünmede Zarar Mahsubu
•Bu zarar mahsuplarının yapılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
-Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
-Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi (Önceki şart aynı sektörde faaliyet gösterilmesi idi).
Devralan kurumların devir veya bölünmenin meydana geldiği tarihten itibaren en az 5 yıl süreyle, devralınan veya bölünen kurumların aynı faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğubulunmaktadır
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

CUMA KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji