TASFİYE BEYANNAMESİ

TASFİYE BEYANNAMESİ
TASFİYE BEYANNAMESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
TASFİYE BEYANNAMESİ
Tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur. Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve
tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten
itibaren 30 gün içinde verilir. Bu şekilde verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile
tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi de eklenir. Tasfiyeye giriş öncesi, tasfiye dönemi veya tasfiye sonucuna ilişkin kıst dönem beyannameleri,
beyan edilir. Tasfiye sonucu beyannamesinin, yıllık kurumlar vergisinin beyan tarihinden (30 Nisan)
önce verilmesi durumunda, bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi de tasfiye sonucu
beyannamesi ile birlikte verilir.
Örneğin; 21 Şubat 2022 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan şirketin tasfiye sonu beyannamesi ile 2021 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi 22 Mart 2022 tarihine kadar vergi dairesine verilecektir…
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji