Nakit Sermaye Arttırımında Vergi indirimi

Nakit Sermaye Arttiriminda Vergi indirimi
Nakit Sermaye Arttiriminda Vergi indirimi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu Üyeleri;

Bu Makalemimizin Konusu: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-I Gereği
NAKİT SERMAYE  ARTTIRIMINDA VERGİ İNDİRİMİ

Kapsam :01.07.2015 tarihinden itibaren Ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş ve çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden , hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.

Uygulama Esasları : Nakdi sermaye artışı üzerinden , indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı  dikkate alınarak , ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı  ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir.

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

*Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce  şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,

*Tescil tarihinden sonra  şirketin banka hesabına yatırılan tutar için ise banka hesabına yatırılma tarihi ,

esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

İndirim İçin Yasal Dayanak ve Oranları: Bakanlar kuruluna verilen yetki 26/06/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kullanılmıştır.

Genel indirim oranı % 50 olarak belirlenmiştir.

*Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı;

*%50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,

*%50’nin üzerinde olan şirketler için 50 puan,

ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Sermaye şirketlerinde birleşme, devir , bölünme ,  öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi ,ortaklarla ilişkili olan kredi kullanılmak veya borç almak , nakdi sermaye dışında hisse senedi,tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması ve bilanço içi kalemlerinin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları;

İndirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Saygılarımla…

SEYİTHAN KÜTÜKÇÜOĞLU

S.M. Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1 Yorum

  1. Bazı arkadaşlar halen ısrarla nedense 7 gün olduğunu iddia ediyor hatta faturaların altına bile 7 gün yazılıyor.

Comments are closed.