SAĞLIK TURİZMİ (vb Yurt Dışı Hizmet) Kurumlar Vergisi İstisnası (indirimi)

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SAĞLIK TURİZMİ (vb Yurt Dışı Hizmet) Kurumlar Vergisi İstisnası (indirimi)

K.V.K. Mad. 10/1-ğ ‘ye Göre = Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

(*) ilgili indirimden Yararlanmak için; Sağlık turizmi amacıyla yurda geldiğinin kanıtı olarak hastanın pasaport sayfası ve Tr’ye giriş sayfası fotokopisi alınır ve hasta adı-soyadı-pasaport no- ülke bilgisi-tarih gibi bilgiler Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde GİB ‘na beyan edilir.
(*) Kurum Geç. ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ; “KAZANÇ BULUNMASI HALİNDE İND. VE İST.” başlığı altında; – Sağlık Hizmetlerine ilişkin indirim (KVK Mad. 10/1-ğ ) satırı kullanılmalıdır.
(*) İndirim ve İstisna tutarının hesabı ; Sadece ilgili faaliyetlerden “KAZANCIN” %50 Sİ İSTİSNA olduğu için, bu faaliyetlerin giderleri (satılan hizmet maliyeti düşüldükten sonra) doğru ayrıştırılıp dağıtıldıktan sonra KALAN BÜRÜT KAR ‘ın %50 istisna tutarı olarak dikkate alınır.

MALİ MÜŞAVİR SADIK M. SARIBAŞ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji