Konut Satışlarında Uygulanacak KDV Oranları Değişmiştir

Konut Satışlarında Uygulanacak KDV Oranları Değişmiştir
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Konut Satışlarında Uygulanacak KDV Oranları Değişmiştir.
VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-39
SİRKÜLER TARİHİ: 22.04.2022
5359 Sayılı Karar ile bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranında değişiklik yapılmasını öngören karar 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01.04.2022 olarak belirlenmişti. Söz konusu kararda konut teslimlerine yönelik KDV oranlarınca ciddi değişikliklere gidilmişti. Değişikliğin uygulama tarihi 01.04.2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte yapı ruhsatı alınanlar ile ihalesine çıkılmış olan yapılarda anılan tarih öncesindeki uygulamanın dikkate alınacağı belirtilmiştir.
21 Nisan 2022 Tarih ve 31816 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı değişikliklerine aşağıda yer verilmiştir
Buna göre,
1/4/2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutların, bu tarihten sonraki tesliminde;
Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için KDV oranı,
Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde (%1),
Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak (%1), (%8) veya (%18) olarak uygulanır.
Net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda ise genel vergi oranı (%18) uygulanır.
1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konut teslimlerinde, konutun net alanının;
150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%8),
150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%8), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanır.
6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;
150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),
150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanır.
Konutların tesliminde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.
Örnek 1: (S) İnşaat Taahhüt A.Ş. 2021 yılında Yozgat’ta yapı ruhsatı aldığı inşaatta aynı yıl tamamladığı ve stoklarında yer alan konutlardan net alanı 120 m2 konutu 600.000 TL bedelle, 160 m2 konutu ise 900.000 TL bedelle 10/5/2023 tarihinde satmıştır.
Bu durumda (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı KDV;
– 120 m2 konut için: (600.000x%1)=6.000 TL
– 160 m2 konut için: (900.000x%18)=162.000 TL olacaktır.
Yapı ruhsatının 1/4/2022 tarihinden sonra alınmış olması halinde (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı KDV;
– 120 m2 konut için: (600.000x%8)=48.000 TL
– 160 m2 konut için:
(900.000×150/160x%8)+(900.000×10/160x%18)=67.500+10.125=77.625 TL olacaktır.
Örnek 2: (T) inşaat şirketi 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul’da inşa ettiği konutlardan 7/3/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.500.000 TL bedelle; 11/4/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.400.000 TL ve net alanı 160 m2 olan konutu 2.000.000 TL bedelle 2/1/2024 tarihinde satmıştır.
Bu durumda, her bir konut için;
– (1.500.000x%1)=15.000 TL,
– (1.400.000x%1)=14.000 TL,
– (2.000.000×150/160x%1)+(2.000.000×10/160x%18)=18.750+22.500=41.250 TL KDV hesaplanacaktır.
01.04.2022 Tarihinden İtibaren Yapı Ruhsatı Alınacak Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Bunların İştirakleri Tarafından İhalesi Yapılacak Projeler Kapsamında İnşa Edilecek Konut Satışlarında
KONUT TÜRÜ
01.04.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV ORANI
Net Alanı 150 m2 ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde %8 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler ile Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m2 ye Kadar Olan Kısmı %1 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler ile Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m2 yi Aşan Kısmı %18
Net Alanı 150 m2 nin Üzerindeki Konutların 150 m2 ye Kadar Olan Kısmı
%8
Net Alanı 150 m2 nin Üzerinde Olan Konutların 150 m2 yi Aşan Kısmı
%18
Arsa ve Arazi Teslimlerinde
%8
STJ.MALİ MÜŞAVİR İSMAİL YALDİZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji