ÖDENMEMİŞ SGK PRİMLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME UYGULANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÖDENMEMİŞ SGK PRİMLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME UYGULANMASI VE
MUHASEBE KAYITLARI
Ticari kazancın tespitinde, “safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderler” başlığını taşıyan 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun [1] 40’inci maddesinin 2’nci bendine göre;
SGK PRİMLERİNİN gider olarak indirilebileceği için ilgili kanun maddesinde belirtilen kuruma filen ödenmesi gerekir.
Kuruma filen ödenmeyen prim tutarları Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz”.
BU UYGULAMAYA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR..

7’Lİ İŞÇİLİK GİDER HESAP GRUPLARI
*********335 PERSONELE BORÇLAR
*********360-ÖD. VERGİ VE FONLAR
*********361-OD.SOS. GÜVENLİK KESİNTİLERİ
işçi ücret tahakkuk kaydı

361-ÖD.SOS. GÜVENLİK KESİNTİLERİ
********368-VAD GEÇERT. VEYA TAK
VERGİ VE DİĞ YÜKÜMLÜ
ödenmeyen sgk primlerinin kaydı

950-K.K.E.GİDERLER
********951-K.K.E.GID.KARŞILIĞI
Ödenmeyen sgk primlerinin MALI KARA EKLENMESİ KAYDI

SMMM ÖMER AVAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji