Akaryakıt Sektöründe E-Fatura

Akaryakıtta E Fatura
Akaryakıtta E Fatura
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Akaryakıt Sektöründe E-Fatura

Değerli Takipçiler bu çalışmamda Akaryakıt Sektöründe Elektronik Fatura Uygulamasını irdelemeye ve uygulamada gördüğüm açıklar hakkında sizlere kısa bilgiler vererek konuyu aydınlatmaya çalışacağım.

Benzin istasyonları, akaryakıt bayileri elektronik fatura uygulamasına geçtiklerinde yine kendi sektörlerine özgü bir takım sorunlarla yüz yüze geldiler. Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde;

“a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya yerleştirilebilecektir.

b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya ünvanı bilgileri girilecektir.

c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir…”
denilmektedir. 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin ” 1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi” başlıklı bölümünde;
“…. Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Yürürlükteki mevzuat e-fatura ile ilgili sorunları gidermekte yeterli olmayınca Maliye Bakanlığı’ndan özelge almak bu konudaki tek seçenek olarak kalmıştır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 09.09.2015 tarihinde verdiği 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-79863 sayılı özelge ile şunu demektedir.
“Buna göre;
– 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da

ç-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği ,
– Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.”
Özelgeden anlaşılacağı üzere;
68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir. Ayrıca ilgili tebliğde belirtildiği üzere taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise ayrıca e-Fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgeler zaten kanunen fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği için ayrıca e-fatura düzenlenmesi gerekmemektedir.
Akaryakıt istasyonları, TTM ve MTS kayıtlı müşterilerine 15 günlük fatura kesmektedir.

 

S.M.Mali Müşavir
Selcuk GÜLTEN

Tüm Hakları Sn. S.M.Mali Müşavir Selçuk Gülten ve Muhasebe Bilenler Topluluğu üzerindedir.
Selçuk GÜLTEN ve Muhasebe Bilenler Topluluğu ile görüşmeden alınması halinde yasal işlem uygulanacaktır. 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji