Gayrimenkul Alım- Satım İşlerinde “Ticari Kazanç/Değer Artışı Kazancı” Ayırımını Belirleyen Unsurlar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Gayrimenkul Alım- Satım İşlerinde “Ticari Kazanç/Değer Artışı Kazancı” Ayırımını Belirleyen Unsurlar

1. Faaliyetteki Devamlılık: Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak, bir meslek halinde sürdürüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Burada devamlılık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt, kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur. İşlem sayısındaki çokluk gayrimenkullerin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda satılmış olmasına göre belirlenir.

2. Satışın Hangi Amaçla Yapıldığı: Alım satın işlemlerinin birden fazla olması halinde, gayrimenkul alım satım kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım-satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir. Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak değerlendirilir.

3. Ticari Bir Organizasyonun Varlığı: İş yeri açılması, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kayıt olunması vb. durumlarda ticari bir organizasyonun var olduğu kabul edilmektedir. Gayrimenkul alım satımı, şekli ve maddi şartları ile kurulmuş bir ticari organizasyon içinde yapılıyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise kazanç türü “faaliyetteki devamlılık” ve “satışın hangi amaçla yaptldığı” unsurlarına göre tespit edilir.
❗❗❗Gayrimenkul alım satım işlemi “ticari kazanç” hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazanç “değer artışı kazancı” hükümlerine göre tespit edilir.

Kaynak GİB

Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji