Gümrük Beyannamesinde İhracatçı YMM veya SMMM Bilgilerinin Yazılması İhtiyari Hale Getirildi

Gümrük Beyannamesinde İhracatçı YMM veya SMMM Bilgilerinin Yazılması İhtiyari Hale Getirildi
Gümrük Beyannamesinde İhracatçı YMM veya SMMM Bilgilerinin Yazılması İhtiyari Hale Getirildi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Gümrük Beyannamesinde İhracatçı YMM veya SMMM Bilgilerinin Yazılması İhtiyari Hale Getirildi
3 Mayıs 2023 tarih 32179 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan ‘’ Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin’’ 7’inci maddesi ile aynı yönetmeliğin EK 14’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ihracatçıların yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecinin adı, soyadı ve vergi numarası bilgilerinin yazılması kullanıcılar bakımından ihtiyari hale getirildi.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji