Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu;

Gelir Vergisi Kanununun 89/4 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-c maddesi uyarınca kamu yararına çalışan derneklerle, Cumhurbaşkanınca/Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımların toplamı, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %5’ini, (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’unu) aşmaması şartıyla, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirler veya kazançlar üzerinden indirilebilecektir.

Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK 🌺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji