EŞİNİ YANINDA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN 687 KHK. TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

EŞİNİ YANINDA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN 687 KHK. TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?
EŞİNİ YANINDA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN 687 KHK. TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri Bugünkü Konumuz
EŞİNİ YANINDA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN 687 KHK. TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Son zamanlarda en çok sorulan ve merak edilen konulardan birisi de Eşini yanında çalıştıran işverenlerin 687 Sayılı Khk. Teşviğinden yararlanıp yararlanmayacağıdır. Bu konuyu açıklığa kavuşturabilmek için 687 Sayılı Teşvik yasası kapsamına giren işçileri incelemekte yarar var. 09/02/2017 Tarih ve 29974 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 Sayılı KHK.Teşvik yasasının 4447 Sayılı işsizlik Sigortası kanunuun 3.maddesine eklenen Geçici 17. maddesi ile, Yasadan yararlanabilecek işçiler ve işveren yönünden ele alırsak , Bu işçilerin;
1) 01/02/2017 Tarihinden 31/12/2017 Tarihine kadar işe alınmış olmaları
2)Bu işçilerin Kuruma kayıtlı işsizler arasında olmaları,
3) İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sgk. Ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemiş olması ve 2016 ayı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları şartı aranmaktadır.
4) Yurt dışında çalışan Sigortalılar ile Sosyal Destekleme primi ödemek suretiyle çalışan işçiler hakkında bu yasanın yararlandırılmayacağı da Kanun hükmündedir.
İşveren ile ilgili olarak da aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeleri, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeleri ve bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmaları ;
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamaları veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı da İşveren ister eşini, isterse bir yakınını İşkura kayıtlı işsizler arasından olmak ve yukarıdaki şartları da taşımaları halinde kendi işyerinde çalıştırmasında ve bu Kanunun tanıdığı teşviklerden yararlanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak SGK. Kurum Denetim elemanları tarafından bu konuya özen gösterilmekte eşini yanında ücretli çalıştıran işverenlerin iş yerleri sıkı bir denetime tabi tutularak eş’in o işyerinde fiiilen çalışıp çalışmadığı hem Denetmenlerce hemde işyeri kamera kayıtları veya işçilerden alınan ifadeler ile denetlenmekte ; Ücret bordroları, Ücretin tevsik kapsamında yatılıp yatırılmadığı incelenmekte ve sahte sigortalılık tespitinde ise hem eş’in sigortası iptal edilmekte hemde işverenin teşvik yasasından yararlandırılması sona erdirilmekte ve teşvik kapsamında yararlandığı haklar kanuni faizleri ile birlikte geri alınmaktadır.

Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji