İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN HAKLARI

İşçinin kendi isteği ve kusur dışında işten çıkarıldığında birçok hakkı bulunmaktadır.Ancak bu yazımızda akla ilk gelenleri sizlerle paylaşacağım.

İŞ AKDİNİN SONLANDIRILMASI

İş akdinin sonlandırılması için işçiye önceden yazılı olarak bildirim yapılması gerekmekte olup,bildirimde fesih sebebinin açık ve kesin şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

İHBAR SÜRESİ VE TAZMİNATI

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye verilen süre ya da ödenmek zorunda olan tutardır.

Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta8 haftalık Ücret

 

KIDEM TAZMİNATI

çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:

– İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
– İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
– Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
– Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
– Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
– Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
– İşçinin ölmesi,
Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin 30 günlük brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yine bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönemlerde  belirli süre ve miktarlarda yapılan ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden yaralanabilmeniz için kendi istek ve kusurunuz dışında işsiz kalmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca hizmet akdinizin feshinden;

-önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmanız,

-önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız,

-sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ŞAHSEN(vekaletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılma imkanınız bulunmamaktadır) ya da elektronik ortamda başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Mücbir sebepler dışında iş akdinizin feshinden itibaren 30 günlük süre içerisinde başvuru yapmamanız durumunda,başvuruda gecikilen süre ,toplam hak sahipliği sürenizden düşülecektir.

Hizmet akdinizin sona ermeden önceki son 120 gün içinde;

-Hastalık,

-Ücretsiz İzin,

-Disiplin Cezası,

-Gözaltına Alınma,

-Hükümlülükle Sonuçlanmayan Tutukluluk Hali,

-Kısmi İstihdam,

-Grev ve Lokavt,

-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar,

-Ekonomik Kriz,

-Doğal Afet,

-Fesih Tarihinde Çalışılmamış,

-Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma,

-Kısa Çalışma Ödeneği,

-Yarım Çalışma Ödeneği gibi nedenlerle hizmet akdinizin devam edilmesiyle birlikte priminizin yatırılmaması halinde,bu prim yatırılmayan süreleriniz son 120 gününüzün değerlendirilmesinde kesinti olarak sayılmamaktadır.

İşsizlik ödeneğine hak kazandığınızda aynı zamanda Genel sağlık sigortası kapsamında da olursunuz ve işsizlik ödeneği ödenen günler için,sadece sizin adınıza genel sağlık sigortası primleri işsizlik fonundan yatırılır.Ayrıca bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerde genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

SAĞLIKTAN FAYDALANMA DURUMU

İşten çıkarılanların eğer çıkış yapılan tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa 100 gün doktor muayenesi ve eczane hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. İstenen prim gün sayısı doldurulmamış ise bu süre 10 güne kadar kısalır.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Paylaş
Önceki İçerik4/B Sigortalilarin Calısmazlik Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek
Sonraki İçerik27.03.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **