İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI VE SON 120 GÜN ŞARTI NEDİR ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde;

* 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

* Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı iş yerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Özellikle kafaları karıştıran 120 gün nedir ? Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün denildiğinde ilk akla gelen son iş yerinde 120 gün çalışmış olmak geliyor . Son 3 yıl içinde hizmet akdinin 600 günü dolduran bir işçi son 120 gün içerisinde farklı işverene bağlı çalışmış olsa dahi son çalıştığı iş yerinden iş veren tarafından veya diğer kendi isteği dışında işsiz kalması durumunda işsizlik maaşı almaya hak kazanır .

Örnek : Bir işçi kendi isteği ile ayrılmış olup ertesi gün yeni iş yerine başlamıştır. 1 hafta çalışmış işveren tarafından çıkarılmıştır. Bu işçi son 3 yılda 600 gün süre çalışmış ise işsizlik maaşı almaya hak kazanır. son 120 gün aynı iş veren olması şartı yoktur.

– Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. www.iskur.gov.tr den başvuru yapabilirsiniz.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Semra KÖSEER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji