SGDP ye Tabi Olanlar İş Göremezlik Ödeneği Alabilirler mi?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

5510.sk hükümlerine göre hekim ve ya sağlık kurullarından alınan istirahat raporlarına istinaden iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan her gün için, hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü (3)  gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

5510 sk. göre, SGDP ye tabi olanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

Bu iki istisna dışında SGDP ye tabi olanlara herhangi bir iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Saygılarımla,

SMMM Stajyeri Anıl ÇUVAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji