İşe Başlama, İşi Bırakma ve Diğer Yoklama Süreleri

İşe Başlama, İşi Bırakma ve Diğer Yoklama Süreleri

İşe Başlama Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre -Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde bildirimde yer alan vergi türü bilgilerinin sisteme girişi yapılarak mükellefiyet durumuna göre vergi türleri itibarıyla, mükellefiyet tesisi işlemi yoklama sonucu beklenilmeksizin “aynı gün” içerisinde gerçekleştirilecektir. ” işe başlama yoklamaları, mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla talep edilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır” İşi Bırakma Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre: “terk yoklamaları 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.” UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2018/3

SN.SELÇUK KOÇAK