Engellı Işçı kımdır Engellı Oranları Nedır Engellılık Teşvıkı Çalıştırma Sürelerı ve Cezaları Nelerdır

engellilik
engellilik
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Engelli İşçi kimdir Engelli Oranları Nedir Engellilik Teşviki Çalıştırma Süreleri ve Cezaları Nelerdir

 

Engelli işçi, fiziksel veya ruhsal durumundaki bir rahatsızlıktan dolayı çalışma gücünün en az %40’ından yoksun bulunan ve bunu mevzuatta belirtilen şartlara uygun bir sağlık raporu ile belgelemiş olan işçidir.

Hem Anayasa’da hem de  İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, bir işçiye engelli olduğu için ayrımcılık yapılamaz, kötü muamelede bulunulamaz.

Ayrıca İş Kanunu engelli işçilerin istihdamı hakkında bazı hükümler de içermektedir.

 Engelli İşçi Çalıştırma Oranı Nelerdir?

4857 sayılı iş kanununa göre;

elli ve üzeri eleman istihdamı sağlayan özel sektör işyerlerinde %3 oranında, kamu kuruluşlarında %4 oranında engelli işçi istihdamı zorunludur. İşe alınacak olan engelli personelin, beden ve ruhi durumlarına en uygun iş ve işlerde çalıştırılması gerekmektedir. Özel sektör işyerlerinde sayısının tespitinde, aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa bu işyerlerinde ki toplam işçi sayısına bakılmaktadır. Yine aynı şekilde belirsiz süreli işçi sayısı miktarı göz önüne alınmaktadır. Elli ve daha fazla işçi çalıştırsa da yeraltı ve su hizmetleri işyerleri engelli işçi çalıştıramazlar.

Engelli İşçi Çalıştırma Süreleri

Kamu ve özel sektör işyerlerinde işçi kurum aracılığı olmadan dışarıdan bulunuyorsa bu durum engelli işe başladıktan en geç 15 iş günü içerisinde kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yine kamu ve özel sektör işyerlerinde yükümlülüğün doğması halinde kurum tarafından istihdama personel yönlendirilebilmesi için en geç 5 iş günü içerisinde kuruma müracaat edilmelidir.

Engelli İşçi Çalıştırmama Cezası

Engelli personel istihdam etmesi gerekirken üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyen işyerlerine 4857 sayılı iş kanunun 101.maddesi gereği idari para cezası kesilmektedir. Ceza kesilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine, yükümlülüğü yerine getirene kadar ceza kesilmeye devam etmektedir.

2017 yılı güncellenen ceza oranlarına göre engelli personel istihdam etmeyen işyerlerine, istihdam etmediği her engelli ve çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı olarak 2.295,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Engelli İşçi Çalıştıran İşyerlerine SGK Teşviki

İstihdamı zorunlu olan işyerlerinde engelli işçi çalıştırılması durumunda prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır. Yükümlü olmadığı halde engelli işçi istihdam eden işyerlerinin de engelli personelin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hisselerinin tamamı yine hazine tarafından karşılanmaktadır. Devletin vermiş olduğu bu teşviklerden faydalanabilmek için, işveren tarafından SGK prim ödemelerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Yani 5510 sayılı indirim teşvikini bozacak tüm durumlara uyulması gerekmektedir.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Yelda Nazlı ZOR

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji