COKEY Numarası Nedir? Cokey Numarasi Almak icin Gereken islemler Nelerdir?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri; bugün sizlere yeni uygulanmakta olan bir konuyla ilgili HAP bilgiyi istifadelerinize sunuyoruz.
COKEY Numarası Nedir?
Cokey numarası, diğer ismiyle cokey kodu, Türk Standartları Enstitüsü kurumunca verilen TSE belgesi alımında istenen evraklardan birisidir. Yüksek hizmet standardı gereği TSE belgesi edinmek ve bu belgenin firmalara kazandıracağı avantajlardan yararlanmak isteyen firmalar, cokey numarasına ihtiyaç duyarlar.
Peki CoKey No (Şirket Numarası) nereden ve nasıl alınır?
CoKey no Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine yapılan yazılı başvuru neticesinde alınır.
Yazılı başvuru yapmadan önce yapılması gereken işlemler sırasıyla şöyledir:
Öncelikle firmanıza ait bilgileri;
http://bim.gumruk.gov.tr/temp/SirketEklemeTalep.aspx adresinde bulunan “şirket ekleme işlemleri” menüsünden kaydedilerek geçici CoKey numarası oluşturulur ve bu (kayıt) ekran çıktısı alınır. Geçici kayıt numarasının geçerliliği 15(onbeş) gün olup bu süre içerisinde gerçek şirket cokey numaranızı almak üzere İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
Daha sonra başvuru dilekçesi doldurulur ve ekinde İnternetten yapılan başvuru çıktısı, vergi levhası fotokopisi, yetkili kişiye ait imza sirküleri ve kaydı yapılacak firmanın merkez ya da şubelerine ait Ticaret Sicil gazete suretleri dilekçeye eklenerek Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılacak kontroller sonrasında herhangi bir eksiklik yok ise daha önce alınan geçici CoKey no yerine gerçek CoKey numarası verilecektir.

Başvuru dilekçesi ve yetki belgesi örneği yazımızın ekinde mevcuttur.

COKEY NUMARASI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………..TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Başvurunuza uygun kutucuğa X işareti koyunuz)

Bakanlığınız “www.gtb.gov.tr” web sayfasında “E-Garanti” menüsündeki “Şirket Unvanı Sorgulama” bölümünde yapılan sorgulama sonucunda unvanımız çıkmadığı için “Şirket Ekleme İşlemleri” menüsünden ..…/…../20…. tarihinde kayıt yapılan ve …………… nolu geçici cokey numarası alınan firmamızın Bakanlığınız veri tabanına kaydının yapılması talebi

…………………………. Cokey nolu firmamızın Bakanlığınız veri tabanına girilen “Eski Durum” başlığı altındaki bilgilerinde, “Yeni Durumu” başlığı altında verildiği şekilde değişiklik olduğundan firma bilgilerinin güncellenmesi talebi

Eski Durum Yeni Durum

Firma merkezi/şubesi ……. olan ………….……..……………………………………………………………….. unvanlı firmamız için yukarıda (X) işareti ile belirttiğimiz talebimiz doğrultusunda hazırlamış olduğumuz belgeler ekte sunulmuş olup, gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz. …./…./20…

Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Kaşe- İmza

Firmamızın ;
Kapıdan Satış Yetki Belgesi Var/Yok

EKLER
1-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri
2-Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi sureti (Kuruluş tescilinden sonra unvan veya adres değişikliği yapılmış ise buna
ilişkin gazete suretleri)
3-Kuruluşu tescil eden Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yeni tarihli sicil tasdiknamesi
4-Vergi levhası sureti
5-Yetki belgesi (iş takipçileri için)
6- Geçici cokey no (kayıt) ekran çıktısı sureti (ilk defa kayıt yaptıranlar için)
7- Kapıdan Satış Yetki Belgesi sureti (Bu belgelere sahip firmalar için)

Firma İletişim Bilgileri:
Firma Tel:………………… Firma Faks:………………. Firma E-mail Adresi:………………………………………………….
İrtibat Kurulacak Firma Yetkilisinin Adı-Soyadı:………………………..…..… Telefonu: …………………………………

NOT:
1-Başvuru belgelerini plastik cep dosya içinde teslim ediniz.
2-Ticaret Sicil Gazetesi ve vergi levhası aslının başvuru esnasında bulundurulması gerekmektedir.
3-Geçici cokey numarasının alındığı tarihten itibaren istenilen belgelerin 15 gün içinde İl Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, başvuru sistemden otomatik olarak silinecektir.

BU BÖLÜM TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DOLDURULACAKTIR
İşlem Yapan Personelin Adı-Soyadı İşlem Tarihi İmza Cokey No

COKEY NO İŞLEMLERİ YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
(Bu Belge Firmanın Antetli Kağıdına Yazılacaktır)
YETKİ BELGESİ

Firmamerkezi/şubesi..olan……….……..……………………………………………………………………….. unvanlı firmamızın Cokey No ilgili bilcümle işlemleri (firmamızın Bakanlığınız veri tabanına ilk kayıt ve mevcut bilgilerinde güncelleme) yapmak üzere aşağıda adı, soyadı ve unvanı yazılı kişiyi tam yetkili vekil tayin ettim.
Gereğini arz ederim.
YETKİ VEREN FİRMA YETKİLİSİ
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Kaşe- İmza
YETKİ VERİLEN KİŞİNİN
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Kaşe- İmza
…………………………………………..……………………………………………

(Yetki Belgesi, başvuru dilekçesi ekinde verilen İmza Sirkülerinde imza örneği bulunan kişi tarafından imzalanacaktır.

Saygılarımla

S.M.Mali Musavir

Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji