Basit Usulde Vergilendirilenler Pos Cihazı Kullanabilir mi

Basit usul
Basit usul
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BASİT USULDE POS CİHAZI KULLANIMI
Basit Usul’de esnafın pos cihazı kullanımı konusuna geçmeden önce kısaca Basit Usul’ün ne olduğunu tanımlayalım.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 46.maddesine göre ;
Basit Usulde Ticari Kazanç : Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları ;
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
2. (4369 sayılı Kanunun 32’nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde ( 296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2017 tarihinden itibaren 6.500 TL.) diğer yerlerde ) (296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2017 tarihinden itibaren 4.300 TL.) yi aşmamak.
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.
2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.
Basit Usule Tabi Olmak için özel şartlar her yıl Maliye Bakanlığınca onaylanan rakamlar üzerinden belirlenir.
Basit Usul mükellefler, defter tutma hariç İkinci Sınıf Tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler. Kanunda belirtilen “defter tutma hariç” ibaresi esnaf arasında kafa karışıklığı yaratabilmekte, Basit Usul mükellefi oldukları için pos cihazı kullanılamayacağını düşünmektedirler.
Son yıllarda müşteriler arasında, alışveriş sırasında en çok tercih edilen yöntem kredi kartı ile ödemedir.
Basit Usul mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) ve Pos Cihazı kullanmalarına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer tüm esnaflar gibi Basit Usul ile vergilendirilen mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) ve Pos Cihazı kullanabilmektedirler.
Hatta pos cihazı ile yapılan alışverişlerde vergi kaçırılmasına imkan olmadığı için maliye yetkilileri tarafından daha tercih edilir bir durumdur.
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) ve Pos Cihazı kullanacak esnafın dikkat etmesi gereken nokta fiş keserken KDV oranı sıfır (O) olarak ayarlanmalıdır

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Biray SERBEST GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji